Кременчуцька гімназія №1
Кременчуцької міської ради
Полтавської області
Правовиховна робота
Меню сайту

Форма входу

Наші партнери

Пошук

Архів записів

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Вітаю Вас, Гість · RSS 2020-09-30, 10:26 PM


Обов'язок без права – це рабство; право без обов'язків – анархія.
                                                                             Ф. де Ламенне
 
   Правове виховання — виховна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки
 Знаменна група ЗОШ №1
школярів.
 
  Мета правового виховання учнів — формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.  
 
Завдання правового виховання:
- зміцнюення життєвої позиції;
- підвищення громадянської активності;
- виховання почуття непримиренності до негативних явищ.
Порівняно з іншими складниками виховання воно має свою специфіку, що визначається передусім соціально-правовим статусом учнівської молоді в суспільстві. Школярі матеріально залежні від батьків чи опікунів їх самостійність і активність коригує педагогічний колектив, їм бракує правових знань і досвіду правових відносин, вони мають засвоювати правові закони, які регулюють їхнє життя і діяльність як неповнолітніх, і правові норми, якими їм доведеться керуватися в майбутньому. У правовиховній роботі школи важливу роль відіграє залучення учнів до посильної діяльності, яка передбачає певний обсяг правових знань, умінь та навичок. Це передусім участь у дитячому самоврядуванні, зокрема в роботі комісії з дисципліни і порядку, в загонах юних інспекторів дорожнього руху, юнацьких добровільних пожежних дружинах, у різних формах природоохоронної роботи.
 
Хода за мир ХV Асамблея юних дипломатів Кременчука  День вишиванки в ЗОШ №1
 
Правовиховна робота в школі
Правове виховання в нашій школі здійснюється на основі Конституції України, Закону України «Про освіту», Сімейного кодексу України, Конвенції про права дитини, Концепції національно-патріотичного виховання, Декларації прав дитини, Загальної Декларації прав людини, Шкільної програми правової освіти та правового виховання «Я – ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ», річного плану роботи школи. Включає правоосвітню роботу та роботу по попередженню правопорушень. Правоосвітня робота здійснюється під час уроків, курсів «Я і Україна», «Основи здоров`я», «Основи правознавства» на годинах спілкування та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів.
Виходячи з реформи освітньої галузі, питання та вимог правової освіти та виховання у школі склалася певна система, яка передбачає цілеспрямовану, планову, взаємопов`язану, керовану діяльність адміністрації закладу на чолі з директором, роботу класних керівників, діяльність шкільної дитячої організації «Країна мрій»,психологічної служби, бібліотеки, діяльність шкільної Ради профілактики правопорушень, організацію роботи з батьками, співпрацю з міськими організаціями і службами.
 
Посвята в "Барвінчата" Посвята в "Козачата" Міська військово-спортивна гра "Патріот"

 

Метою правового виховання в школі є формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв'язок права з навколишньою дійсністю; інтересу до її законодавчих та виконавчих органів; прищеплення навичок правосвідомої поведінки; формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб, тому в школі розроблена програма правового виховання, до якої включені такі заходи:
1. Проведення місячника, тижня права;
2. Засідання ради профілактики правопорушень;
3. Зустрічі з працівниками правоохоронних органів, орагнів юстиції;
4.Проведення годин спілкування, лекцій, бесід, консультації з правової тематики;
5. Робота з громадськими організаціями.
6. Педвсеобуч, консультації для батьків.
 
У шкільній бібліотеці постійно діє виставка книг з правової освіти «Правові знання – школярам, батькам», яка знайомить учнів з літературою:
• Кримінальний Кодекс України;
• «Популярна юридична енциклопедія» (Гіжевський В.К.);
• «Твої права» (порядник для громадян та громадянських організацій із захисту своїх прав) Коваленко З.Д., Келим О.І., Кіященко Г.В., Тайсумов В.В.;
   Бібліотечна освіторія        
                                                                
• Історія і право ведення;
• «Правова енциклопедія школяра» ГоловченкоВ.В., Ковальський В.С., Лоха Л.О.;
• «Маленькі історії про великі істини» (права та свободи дитини) С. Гавриш ;
• «Что ты знаешь о законе?» (посібник для школярів по громадянському праву) М. Брашиський;
• «Основні чинні Кодекси і закони України» Єлісовенко Ю.;
• «Конституційне право України»Фрицький О.Ф.;
• «Історія держави і права України» за редакцією Л.С. Чайковського.
 
Профілактика правопорушень
З метою профілактики правопорушень у школі створено Штаб з попередження та профілактики правопорушень. Діяльність якого спрямована на подолання в свідомості окремих учнів помилкових поглядів, які сформувалися внаслідок неправильного виховання, формування в них правових понять, які б регулювали їхню поведінку, вироблення навичок і звичок правомірної поведінки та вміння протистояти негативним явищам та впливам.
В плані виховної роботи школи та планах роботи класних колективів наявний розділ “Правове виховання”, розроблено план заходів на 2017-2018 навчальний рік, спрямований на розвиток правової освіти та виховання учнів; розроблені заходи щодо попередження правопорушень серед учнівської молоді шляхом своєчасного виявлення неблагополучних сімей, виявлення та постановка на облік дітей, які потрапили в особливо складні умови життя, створення умов для зайнятості школярів в позаурочний час. Створений банк даних дітей пільгових категорій. Робота педагогів спрямована на виховання правової свідомості, відповідальності, правової поведінки, формування здорового способу життя.
Протягом навчального року проводяться батьківські збори, тренінги, лекції на тему «Права дитини», «Діти проти насильства» «Правова відповідальність неповнолітніх» та правові лекторії, години спілкування, позаурочні заходи, конференції з правової тематики серед старшокласників, зустрічі з представниками правоохоронних органів «Як не стати жертвою насилля», «Чи знаєш ти свої права та обов’язки?»
Розроблений план заходів щодо виконання програми запобігання дитячої бездоглядності на 2017-2018 навчальний рік, згідно з яким проводиться профілактична робота з учнями групи ризику за програмою «Твоє життя – твій вибір», здійснюється суворий контроль за відвідуванням ними занять, проводиться робота по запобіганню пияцтва, наркоманії, поширення ВІЛ - інфекції та СНІДУ серед неповнолітніх, антинікотинова інформаційно-освітня робота тощо. Проводяться заходи в рамках реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!»
Створено дієву систему контролю та аналізу відвідування учнями школи. Дані про учнів заносяться в журнал обліку відвідування щоденно. Відвідування учнів аналізується класними керівниками щоденно, заступником директора школи – в кінці кожного місяця.
Важливою складовою у роботі з дітьми схильними до правопорушень та дітьми девіантної поведінки є робота психолога. Соціально-педагогічна служба школи систематично разом з адміністрацією школи здійснює профілактичні рейди з метою виявлення неповнолітніх, що не відвідують школу, порушують режим навчання, запізнюються на роки. До проведення таких рейдів залучається шкільне самоврядування та батьківська громадськість.
Шкільний психолог Андрейко О.А. протягом року проводить тестування з метою виявлення учнів девіантної поведінки, психологічні консультації для батьків і вчителів, організувала роботу психологічного гуртка «Твоє життя – твій вибір» для дітей із категорії «група ризику».
Класними керівниками закладу спільно з психологом та соціальним педагогом складено психолого-педагогічні характеристики класів, в яких внесено спостереження за дітьми групи ризику, висновки психолога і соціального педагога, зазначені виявлені в учнів психологічні проблеми.
Питання правового виховання і правової освіти виносяться на розгляд педрад, засідання методичних об’єднань класних керівників «Важкі діти і робота з ними», практикум «Складання психолого-педагогічної характеристики на учня з неадекватною поведінкою». На методичних об’єднаннях класних керівників шкільний бібліотекар робить огляд літератури, журналів, газетних статей, в яких висвітлюються відповідні питання.
Щорічно на основі плану співпраці закладу зі службами міста, відбуваються зустрічі учнів з представниками поліції, служби у справах дітей, працівниками центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді.
 
Методичне об'єднання класних керівників школи Екскурсія до міського відділку поліції

 

Форми правовиховної роботи
1. Виставки юридичної літератури.
2. Конкурси кросвордів, рефератів на правову тематику.
3. Правові лекторії:
- зустрічі с представниками соціальних служб;
- лекції юристів-практиків;
- бесіди з представниками правоохоронних органів та служби у справах неповнолітніх.
4. Уроки-практикуми.
5. Історично - краєзнавчі подорожі та екскурсії.
6. Перегляди тематичних кінофільмів (СЮТ, шкільна медіатека).
7. Ділові ігри, брейн-ринги, тренінги, вікторини.
8. Аукціони.
9. Виставки малюнків та плакатів на тему: «Бережи своє здоров'я»
10. Рейди в мікрорайонні школи „ Увага підліток".
11. Операції „Урок", „Дзвінок", „Фільтр", «Дозвілля».
12. Тестування (практичний психолог).
13. Анкетування (соціальний педагог).
14. Лекторій «Батьківський всеобуч».

Урок депутата в рамках Європейського

тижня місцевої демократії

Фестиваль-конкурс музично-літературних

композицій до Дня Гідності і Свободи

Правовий тренінг

"Читання газет крізь окуляри прав людини"

З перших років навчання класні керівники є першими вихователями право свідомих громадян нашої держави. Знайомство з конвенцією прав дитини, бесіди, огляд літератури, вивчення та обговорення прав дитини під час перегляду казкової презентації, конкурс малюнків. Кожного року в рамках місячника проводиться конкурс малюнків «Права очима дітей».
В рамках місячника правової культури та пропаганди правових знань класні керівники проводять право освітні виховні заходи з метою формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвитоку інтересу до цієї галузі знань, до її законодавчих та виконавчих органів; прищеплення навичок правосвідомої поведінки.
В рамках місячника проходить тиждень права, заходи якого висвітлюються у методичному бюлетені.
З діяльністю органів місцевого самоврядування учні школи знайомляться в рамках Європейського тижня місцевої демократії під час уроку лідера . Неодноразово «Урок лідера» проводив секретар міської ради Гриценко Юрій Васильович.
В курсі «Основи здоров’я» частина програмового матеріалу спрямована на вивчення шкідливості і аморальності негативних звичок. Профілактика шкідливих звичок розглядається в контексті формування в учнів навичок протидії негативним соціальним впливам.
Правові навички учні засвоюють, беручи участь у повсякденному житті школи, спільноти, громади. При цьому учнівське життя та спілкування може виступати як модель світу дорослих. Практичною школою демократії є учнівське самоврядування.
А починається все із виборів президента, які дублюють виборче право Українського законодавства. Головними етапами виборів є: передвиборча кампанія, дебати кандидатів, таємне голосування, клятва нового президента, оновлення учнівського самоврядування
Діяльність учнівського самоврядування направлена на контроль за дотриманням учнів статуту школи, організацію дозвілля учнів, співпрацю з молодіжними організаціями.
Попередженню правопорушень, злочинів сприяє залучення учнів школи до відвідування гуртків, клубів, спортивних секцій, змістовного проведення дозвілля.
В школі діє центр дитячої дипломатії «Мости Дружби», шкільна команда КВН «ШОК FM», команда «ЗУМ» (здорові,умілі,молоді), вокальний гурток «Країна мрій», гуртки «Паперопластика» і «Оригамі», танцювально спортивний центр «Астра», спортивні секції та гуртки: баскетбол, волейбол, легка атлетика, шаховий гурток, тхеквондо. У школі навчаються 5 футбольних класів. За результатами рейду «Дозвілля» 85% учнів охоплені змістовною позашкільною діяльністю. Учні, схильні до правопорушень, відвідують спортивні секції, заняття з психологом за програмою «Твоє життя – твій вибір», залучаються до шкільних заходів.
Більше половини випадків девіантної поведінки дітей та підлітків обумовлені недоліками сімейного виховання. Тому педагогічний колектив велику увагу приділяє організації педагогічної батьківської просвіти, інформуванню батьків або осіб, що їх замінюють, про особливості та інноваційні підходи до навчання і виховання учнів (підлітків). Щомісяця, за планом, проходять тематичні тренінги «Батьківський всеобуч»
Аналіз правоосвітньої та правовиховної діяльності педагогічного колективу продемонстрував наявність ефективних систем правоосвітньої та правовиховної роботи, яка сприяє формуванню правового світогляду учнів та навичок практичної реалізації знань, поглибленню знань про права та обов’язки громадянина, формуванню в учнів політичної культури, толерантності, гуманістичних ідеалів, розвитку критичного мислення, набуттю досвіду активної участі в дискусіях, шкільному самоврядуванні.
Євгеній Михайлович Рибінський сказав: “Учитися жити по закону, поважати закон і виконувати його, людина повинна з малих літ, з сім’ї, дитячого садка, школи.”
Таким чином, педколектив ЗОШ № 1 використовує всі можливості, які є в школі та за її межами, щоб виховувати громадянина нашої держави, який буде знати свої права та виконувати свої обов,язки і жити в правовому просторі.

Центр Дитячої Дипломатії "Мости дружби"

у посольстві Литви

Показ-демонстрація шкільного одягу

Дебати кандидатів на посаду 

президента шкільного самоврядування

 

 
Copyright MyCorp © 2020
Зробити безкоштовний сайт з uCoz